ตรวจเช็ครถมินิ ก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้า

ตรวจเช็คลมยางก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้า