ถอดสมองเกียร์ mini ออกมาซ่อม

ถอดสมองเกียร์ mini ออกมาซ่อม ด้วยความชำนาญ ที่ J Speed Service