ล้างระบบเกียร์ มินิ คูเปอร์

จัดการล้างระบบ เกียร์ mini ให้สะอาด ก่อน ประกอบกลับ