มินิ เกียร์ไม่เปลี่ยน

รื้อออกมาล้างให้สะอาด ก่อนเข้าห้องปลอดฝุ่นประกอบเกียร์ให้มินิ