ซ่อม มินิ R52

มินิเปิดประทุน ก็มาเช็คระยะ ซ่อม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่อู่ J Speed Service