ซ่อมระบบแอร์ มินิ

มินิ เปิดประทุน กำลังถอดแผงทำความเย็น เพื่อทำการซ่อม