ซ่อมช่วงล่างและเครื่องยนต์ มินิ

ถอดล้อแม๊กซ์งามๆของลูกค้าออกมารอไว้ ระหว่างกำลังทำการซ่อมมินิ ให้ลูกค้าคนพิเศษ