ซ่อมแอร์ MINI

ซ่อมแอร์ และรื้อคอนโซล ทั้งระบบ mini R53 ที่ j speed service อู่ซ่อมมินิ